Qeveria në mbledhjen e sotme ka vendosur që të shpërndahet këshilli komunal i Tetovës.

Vendimi i organit ekzekutiv vjen pas kërkesës së Ministrisë së Pushtetit Lokal e cila paraprakisht ishte njoftuar nga Komuna e Tetovës se deri më 31 mars nuk ka arritur ta miraton llogarinë përfundimtare buxhetore, të parashikuar në nenin 75 të Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale./ Adrian Kerimi – Alsat-M