Komision për mbrojtja e të drejtave të pacientëve në territorin e Komunës së Gostivarit. Propozimi ka ardhur nga shoqata “Borka” në Shkup, e cila merret me luftën kundër kancerit të gjirit. Kryetarja e kësaj shoqate, Biba Dodevska tha se komuna e Gostivarit bëhet komuna e parë në nivel vendi që themelon një komision të këtillë.

Komisioni do të ketë 9 anëtarë të cilët i propozon këshill komunal. Mandati i komisionit do të jetë dy vjet. Popozimi ka kaluar me unanimitet votash.