Nevojiten reforma për ta nxjerrë Gjykatën Kushtetuese nga kufizimet e politikës konsiderojnë akademiku Vllado Kambovski dhe profesori i Të Drejtës Kushtetuese Svetozar Shkariq.

Para fillimit të sesionit të shtatë në Shkollën e Ohrit të së drejtës natyrore “Mbajtja e shoqërisë demokratike përmes përforcimit të institucioneve të saj”, që prej sot deri më 2 korrik do të mbahet në Ohër duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve akademiku Kambovski shënoi se përveç reformave nevojiten edhe garancione të vërteta për zgjedhjen e gjykatësve kushtetues.

“Nevojiten reforma jo vetëm në definimin më të saktë të rolit të Gjykatës Kushtetuese, transferimin e institutit të ankimit kushtetues dhe ankimimit kushtetues për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në Gjykatën Kushtetuese, por edhe garanci reale për mënyrën e zgjedhjes së gjyqtarëve kushtetues. Gjykata Kushtetuese të çlirojë procesin e zgjedhjes së juristëve me njohuri të larta në ndikimin politik dhe partiak. Tani shohim një zgjedhje të dhënë nën interesa të dukshme partiake strikte dhe pragmatike, e cila nuk përputhet me asnjë koncept të zhvillimit fillestar apo dytësor të një vendi”, tha Kambovski.

Varësia e gjyqtarëve kushtetues nga ndikimi politik, sipas profesorit Shkaqir, është para se gjithash për shkak të cilësisë së tyre të dobët.

“Gjyqtarët kushtetues sipas Kushtetutës sonë kanë një pozicion shumë të fortë. Ato varen vetëm nga Kushtetuta. Ata kanë mundësinë të jenë plotësisht të pavarur nga politika dhe çdo gjë tjetër, por varësia e tyre është rezultat i cilësive të tyre të dobëta si gjyqtarë kushtetues”, tha Shkariq.

Që një gjyqtar të jenë real, ai beson se para se gjithash duhet të jetë i ndërgjegjshëm.

Sipas tij, politika është e pranishme kudo dhe buron nga një sistem shumëpartiak, i cili nuk duhet të na shqetësojë. Ai nënvizoi se pyetja është se si ka të drejtë ta ndalë politikën dhe në këtë kontekst rolin kryesor e ka Gjykata Kushtetuese.