Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme të jashtëzakonshme ka vendosurtë autorizojë Përfaqësuesin e Përhershëm të vendit tonë në NATO, ambasadorin Dane Taleski, të miratojë anëtarësimin e Mbretërisë së Suedisë dhe Republikës së Finlandës në NATO.