Një kirurg i nivelit të lartë i transplantit të flokëve ka paralajmëruar se masturbimi i tepruar mund të shkaktojë rënie të flokëve, por para se të panikoheni shumë, ai tha se kjo do të ndodhte vetëm nëse do ta bëni këtë punë “non-stop”.

Dr Umear Ahmad, nga klinika fituese e çmimeve për transplantin e flokëve Juvida, tha se në të kaluarën, meshkujt e kanë pyetur nëse masturbimi do të rezultonte në rënien e flokëve të tyre?

Në përgjigje, Dr Ahmad shpjegoi se edhe pse vitamina A, e cila gjendet në spermë, është e rëndësishme në lidhje me rënien e flokëve, një burrë do të duhet të “mastrubohej pa ndërprerje” për të parë ndonjë ndryshim të dukshëm. Dhe nëse kjo tingëllon si e njohur për ju, atëherë mund të keni një problem.