🚧Hapet rrugë alternative në Kopanicë në lokacionin nga hyrja e vendbanimit deri tek rezervoari për uj të pijshëm – në gjatësi prej 1100m

Me hapjen e kësaj rruge do të lehtësohet qarkullimi i banorëve të cilët lëvizin në këtë zonë.