Pa rrymë sot do të jenë shfrytëzuesit nga komunat Sopishtë, Qendër, Aerodrom, Karposh, Çuçer Sandevë dhe Gjorçe Petrov, ndërsa pa ujë do të mbeten edhe disa nga shfrytëzuesit në komunat Qendër, Kisella Vodë dhe Saraj.

Siç njoftoi Qendra Rajonale për Menaxhimin e Krizave të Shkupit, pas marrjes së njoftimit nga EVN, për shkak të ndërhyrjeve teknike në rrjetin shpërndarës, pa energji elektrike nga ora 8:30 deri në ora 12:00 do të mbeten një pjesë e përdoruesve në rrugën nga fshati Sopishtë deri në fshatin Sonje e Epërme të Komunës së Sopishtës.

Nga ora 9 deri në 12:00 pa energji elektrike do të jenë përdoruesit nga një pjesë e bulevardit “VMRO” (përballë Postës) ​​në Komunën Qendër, nga ora 9 deri në 15, përdoruesit nga rruga “Ilija Dimovski – Goce” në Komunën e Aerodromit, nga ora 9 deri në ora 15:00, shfrytëzuesit nga rrugët: 1513, 1515 dhe krahu 2 i rrugës “Sasa” në lagjen Pintija në Komunën e Karposhit, shfrytëzuesit nga shtëpitë e fundjavës në fshatin Pobozhje të Komunës së Çucer Sandevës dhe nga ora 9 deri në 15:00 shfrytëzuesit nga një pjesë e fshatit Bardovcë (vendi i quajtur Rupa) në Komunën e Gjorçe Petrovit).

Qendra Rajonale për Menaxhimin e Krizave në Shkup, pas marrjes së njoftimit nga NP Ujësjellës dhe Kanalizime, njoftoi se për shkak të heqjes së defektit në rrjetin e ujësjellësit me diametër f-80 mm në rrugën “Jordan Haxhikonstantinov Xhinot” nr. 21, nga ora 08:30 deri në përfundim të ndërhyrjes, pa ujë do të jenë përdoruesit nga e njëjta rrugë, si dhe një pjesë e bulevardit “Ilinden” dhe një pjesë e rrugës “Aminta Treti” (lëvizja nëpër qytet park) në Komunën Qendër.

Për shkak të heqjes së një defekti në rrjetin e ujësjellësit me diametër f-100 mm në rrugën “Dimo Haxhidimov” nr. 64, nga ora 09:00 deri në përfundim të intervenimit, pa ujë do të mbeten përdoruesit nga një pjesë e rrugës së njëjtë, si dhe një pjesë e rrugëve “Bozhidar Axhija” dhe “Mihail i Eftihij” në Komunën e Kisella Vodës.

Për shkak të ndërrimit të mbylljeve në rezervuarin e ujit të pijshëm në fshatin Kopanicë, nga ora 07:00 deri në përfundim të aktiviteteve të punës, pa ujë do të mbeten shfrytëzuesit nga fshatrat Kopanicë dhe Bukoviq të Komunës së Sarajit.