22 prilli shënon Ditën Ndërkombëtare të Kosovës.

Kjo ditë ka qëllim që t’i bëjë njerëzit të përqendrohen në përgjegjësinë për të rindërtuar marrëdhënien me natyrën.

Për Ditën e Tokës, organizorët e ndryshëm promovojnë ngjarje që edukojnë publikun për një sërë temash, duke përfshirë, ndryshimin e klimës, ndotjen e ajrit, të ujit e për ekosistemet.

Kjo ditë gjithashtu shënohet edhe me me pastimin e ambienteve të ndryshme, pra heqjen e mbeturinave nga këto ambitente si dhe me mbjelljen e fidaneve.

Për nder të kësaj dite, sot Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë do të bëjë mbjelljen e pishave në hyrjen e autostradës së Veternikut.

22 prilli do të shënohet edhe nga Ministria e Mjedisit, së bashku me institucione dhe organizata të tjera.

Edhe vitin e kaluar, për shënimin e kësaj ditë, në Kosovë ishin shënuar disa aktivitete.