Partia e Majta ka iniciuar në Gjykatën Kushtetuese vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit për përdorimin e gjuhës shqipe në uniformat dhe emblemat e uniformave të policisë. Sipas tyre, dekreti bie ndesh me amendamentin V të kushtetutës dhe ligjin për policinë në të cilin thuhet se puna e policisë është e unifikuar të në gjithë territorin e shtetit. E Majta vlerëson se Qeveria nuk ka respektuar Rregulloren për përdorimin e uniformave të policisë dhe ka shkelur atë për qëllime të caktuara politike.