Këshilli i Qytetit të Shkupit miratoi Vendim për dhënien e ndihmës humanitare për qytetarët e Ukrainës në vlerë prej 7 milionë denarë, si shprehje e solidaritetit të banorëve të Shkupit për qytetarët e prekur nga konflikti ushtarak në atë vend.