Për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit në rrugën “20” pa numër në Saraj, te Xhamia e vjetër, ndërprerje në furnizimin me ujë kanë shfrytëzuesit e rrugës “Gjorçe Petrov” dhe në zonën e lartë të rrugës “Boris Sarafov” në këtë lagje.

Ndërprerja e furnizimit me ujë është bërë prej orës 07:30 dhe do të zgjasë deri në mënjanimin e defekti.