Për shkak të punëve teknike në elektro rrjetin shpërndarës nesër dhe pasnesër pa energji elektrike do të mbesin një pjesë e shfrytëzuesve të komunave Sopishte, Aerodrom, Qendër, Studeniçan, Zelenikovë, Butel dhe Kisella Vodë, kumtojnë nga QRMK-Shkup.

Në periudhë nga ora 11:30 deri në 14:30 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. 14 dhe 16 në fshatin Sopishte, në komunën Sopishte.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në 14:30 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. 1613 ndërtesat me nr. 22, 24, 26 dhe 28 në komunën Aerodrom.

Në periudhën nga ora 10:00 deri në 12:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të f. Dërzhilovë, f. Govërlevë, Lovishte, Jasen, qendra Satelite Nova Breznica, f. Elovo, Cën vërv, Osinçan, Patishka Reka, Kamenolomi drejt Govrelevës, Markova Sushica, Sopishte, Sonje, Çiflik, Rakotinc, Dobri Doll, f. Jabollc, dhe të gjitha objektet ekonomike dhe joekonomike që gjenden në rajonet e përmendura, në Komunën Sopishte.

Në periudhën prej orës 08:30 deri në 10:30 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. “Naum Ohridski” në komunën Qendër.

Në periudhën prej orës 09:00 deri në 13:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. 1 në fshatin Sopishte, në komunën Sopishte.

Në periudhën prej ora 10:30 der në 12:30 pa energji elektrike do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të fshatit Sopishte rr. 24, në Komunën Sopishte.

Në periudhën prej ora 08:00 deri në 15:30 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e lagjes Butel, rr, “Butelska”, 3, 5 dhe 7 në komunën Butel.

Në periudhën nga ora 09:00 deri në 12:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të f. Zelenikovë (në afërsi të qumështores Zelenikovë), në komunën e Zelenikovës.

Të premten në periudhën prej orës 09:00 deri në 14:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. “Vlladimir Polezhinovski”, një pjesë e rr, “F. Ruzvelt” dhe një pjesë e rr. “Drezdenska” në komunën Qendër.

Në periudhën prej orës 11:00 deri në 15:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të Oreshanit në dalje drejt Zelenikovës në komunën Zelenikovë.

Në periudhën prej orës 11:00 deri në 12:30 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e një pjese të rr. “Gjorgji Dimitrov”, “14 Dhjetori” nr. 1 dhe 3 “Frank Hartkort Maning” dhe SHF “Krime Kepeski” në komunën Kisella Vodë.