Monitorimi i rasteve gjyqësore nuk është risi, ekzistojnë organizata të cilat e monitorojnë këtë, ndërsa një pjesë e këtyre lëndëve janë kërkuar për monitorim, pati kërkesa dhe lëndë të tjera të cilat janë gjykuar në kohën e regjimit, theksoi ministri i Drejtësisë, Bojan Mariçiq në Top tema.

“Qeveria ka kërkuar ndihmë nga BE-ja për monitorimin e rasteve të korrupsionit të lartë si edhe disa vendime ligjore në parlament. Nuk ka problem që cilido rast të monitorohet, por të mos ndikohet në esencën ose rezultatin e tij. Nuk do të ishte problem për askënd, ndërsa aktgjykimet janë të prokurorisë dhe gjykatësve”, thotë ai.

Sipas Mariçiqit pushteti ekzekutiv të mos përzihet as në pushtetin gjyqësor as në prokurori, por vetëm do të monitorojë.

“Ka raste të ndryshme, disa kanë përfunduar dhe disa akoma, ne si Qeveri kemi kërkuar monitorim nga BE-ja, 20 raste të korrupsionit të lartë monitorohen, ka raste të PPS-së ndërsa ka edhe të tjera. Nuk është hera e parë të hapet kjo çështje, por më e rëndësishme është të mos ketë ndikim politik në rezultatin dhe esencën e lëndëve”, tha ministri Mariçiq.