Ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, bashkë me ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini dhe drejtorin e SHA ELEM Tours, Adem Avziu sot qêndruan në Kodrën e Diellit me çrast mbikqyrën aktivitetet e realizuara për modernizimin e qendrës së skijimit.

https://fb.watch/9MoMR0Tb9A/