Dhjetë për qind e njerëzve më të pasur në botë kanë rritur pasurinë e tyre në pandeminë e koronavirusit dhe tani zotërojnë më shumë se gjysmën e pasurisë së botës, sipas një studimi nga Laboratori i Parisit për Pabarazinë në Botë.

Miliarderët e kanë rritur më së shumti pasurinë e tyre në vitin 2020 që kur organizata filloi të publikonte raporte, ka gjetur një grup ekonomistësh të mbledhur nga ekonomisti i njohur francez Thomas Piketty.

Në të njëjtën kohë, 100 milionë njerëz janë zhytur në varfëri ekstreme, sipas sondazhit vjetor të Laboratorit mbi pabarazinë globale.

Lejet me pagesë dhe përfitimet në vendet më të pasura në pandemi luajtën një rol kyç, duke parandaluar që edhe më shumë njerëz të zhyten në varfëri.

Vendet më të varfra nuk kishin burime për të rritur të ardhurat dhe për të ruajtur vendet e punës, thotë Laboratori për Pabarazinë në Botë.

Dhjetë përqindëshi më i pasur tani gjeneron 52 për qind të të ardhurave globale, dhe gjysma e varfër e popullsisë vetëm tetë për qind, sipas përfundimeve të BBC-së.

Një për qind e më të pasurve në botë zotërojnë më shumë se një të tretën e pasurisë totale shtesë të akumuluar që nga viti 1995, ndërsa gjysma më e varfër e popullsisë globale ka marrë vetëm dy për qind.

“Pas më shumë se 18 muajsh të një pandemie, bota është edhe më e polarizuar,” përfundoi Lucas Chancel, bashkëdrejtor i Laboratorit për Pabarazinë në Botë.

“Ndërsa pasuria e miliarderëve është rritur me më shumë se 3600 miliardë euro, qindra milionë të tjerë u janë bashkuar ekstremisht të varfërve”, tha Chancel, duke vënë në dukje se varfëria ekstreme ka ardhur në rënie gjatë 25 vjetëve të fundit.

Raporti tregoi se një i rritur mesatarisht fitoi 16.700 euro këtë vit dhe zotëron asete me vlerë mesatare prej 72.900 euro. Një individ nga radhët e 10 përqindëshit të më të pasurve fitoi 87.200 euro, dhe një nga gjysma e varfër e popullsisë vetëm 2.800 euro.

Më të varfrit nuk kanë pothuajse asnjë pronë, konkludojnë në Laboratorin për Pabarazinë në Botë.

Sondazhi zbuloi se 52 individët më të pasur në botë e kanë rritur pasurinë e tyre me 9.2 për qind në vit gjatë 25 vjetëve të fundit.

Një fytyrë e re në listën e më të pasurve në botë: Është miliarderja më e re

Pjesa e grave në të ardhurat totale globale nga puna ishte më pak se 35 për qind dhe u rrit me pesë pikë përqindje në krahasim me vitin 1990, por flet në favor të pabarazisë kokëfortë me burrat.

Vendet janë bërë shumë më të pasura në 40 vitet e fundit dhe qeveritë e tyre shumë më të varfra, zbuloi Laboratori. Kështu, në vendet e pasura, pjesa e pasurisë në pronësi të sektorit publik është afër zeros ose negative, që do të thotë se pasuria është tërësisht në duart e privatëve, shpjegojnë ata.

Kriza e COVID-19 e ka përkeqësuar më tej këtë prirje pasi qeveritë e sektorit privat kanë marrë hua ekuivalentin e 10 deri në 20 për qind të PBB-së.

Dokumentet Pandora: Zbulohet pasuria e liderëve botërorë

Niveli i ulët i pasurisë së qeverive do të ketë implikime të rëndësishme për kapacitetin e tyre për të trajtuar pabarazinë në të ardhmen, por edhe sfidat kryesore të shekullit të 21-të, siç janë ndryshimet klimatike, paralajmërojnë ata.

Evropa është rajoni me nivelin më të ulët të pabarazisë në botë, zbuluan ata në Laborator, duke llogaritur se 10 për qind e më të pasurve kanë 36 për qind të të ardhurave totale. Niveli më i lartë i pabarazisë u regjistrua në Afrikën e Veriut, ku 10 për qind e më të pasurve kishin 58 për qind të të ardhurave totale.

Për të zbutur pabarazinë, ekonomistët po bëjnë thirrje për një “taksë modeste progresive mbi pasurinë e multimilionerëve globalë” për rishpërndarje dhe po propozojnë masa më të ashpra për të luftuar evazionin fiskal.

“Duke pasur parasysh përqendrimin e lartë të pasurisë, taksat modeste progresive mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme për qeveritë”, theksojnë ata.