Sot bashkë me ministrin për transport dhe lidhje Blagoj Boçvarski dhe me drejtorin e NP për rrugë shtetërore Ejup Rustemin inspektuam nga afër punimet në autostradën Shkup-Bllacë.
це.
Rreth 48% prej nesh i kemi përfunduar punimet ndërtimore në fazën e parë të autostradës Shkup-Bllacë.
Në mënyrë intensive po punohet në dy kilometrat e parë të kësaj traseje, ndërkohë tani më ka nisur me projektimin edhe të dhjetë kilometërshit të dytë nga Bllaca deri tek rruga në hyrje të Shkupit.