Me rastin e Ditës botërore të fëmijës, kryetari i Qeverisë, Zoran Zaev, porositi se investimi në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve është investim në shoqërinë dhe të ardhmen. Theksoi se gjatë periudhës së kaluar fëmijët kanë qenë një nga prioritetet e Qeverisë.


Zaev në rrjetin social “Fejsbuk” nënvizon se në shtojcë të përmbushjes së katër parimeve kryesore të Konventës për të drejta të njeriut në periudhën e kaluar Qeveria ka dëshmuar kujdes të vërtetë për fëmijët.

“E kemi nisur që në fillim, aty ku lindin fëmijët. Ministria e Shëndetësisë duke investuar në pajisje moderne, duke ofruar kushte më të mira, trajnim dhe edukim të mjekëve dhe personelit mjekësor në Klinikën për Gjinekologji dhe Obstetrikë (KGJO) mundësoi standarde evropiane në shëndetësi në Maqedoninë e Veriut për shumë të rinj. jetë për të shpëtuar. Nga viti 2016 e deri më sot, vdekshmëria e foshnjave të parakohshme ka rënë nga 25 për qind në 8.9 për qind dhe do të vazhdojë të bjerë. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve zbaton aktivitete që synojnë uljen e varfërisë së fëmijëve, mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, rritjen e mbulimit të fëmijëve në institucionet parashkollore, sigurimin e kushteve të jetesës për të gjithë fëmijët në mjedisin më afër familjes”, ka shkruar kryeministri Zaev.

Shtoi se gjatë periudhës së kaluar janë ndërtuar dhe rinovuar 60 kopshte fëmijësh në mjediset urbane dhe rurale, duke potencuar se deri në fund të mandatit Qeveria do t’i kushtohet rritjes së kapaciteteve në kopshtet e fëmijëve.