Telegram Ngushëllimi


Kjo është një tragjedi dhe ditë shumë e rëndë, me dhembje e pikëllim për gjithë popullin pasagjerët tanë dhe stafin e agjencisë Besa Trans në Shkup.

Kompania është ne bashkëpunim me organet kompetente te R. Bullgarisë dhe R.V. Maqedonisë me qellim qe te zbulohen hetimet sa me shpejt. Zoti qofte me Ju dhe familjet e viktimave, për të lënduarit shërim sa më të shpejtë kurse viktimat ti shpërblej me parajsë. Qofshim nën mbrojte te Zotit