Për shkak të intervenimeve teknike në rrjetin elektrodistributiv sot pa energji elektrike do të mbesin një pjesë e shfrytëzuesve të komunave Gjorçe Petrov, Qendër dhe Studeniçan, njoftojnë nga QRMK – Shkup.


Në periudhën prej orës 11:00 deri në orën 14:00 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin shfrytëzuesit e rrugës “France Preshern” nga numri 60 deri në numrin 100 në lagjen Vllae, Komuna Gjorçe Petrov.

Në periudhën prej orës 09:00 deri në orën 12:00 pa energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit e rrugës “Orce Nikollov” (objektet në rrethinën e Agjencisë për Hapësira Banesore dhe Afariste), Komuna Qendër.

Në periudhën prej orës 13:00 deri në orën 15:00 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit e rrugës 1 në fshatin Batincë, Komuna e Studeniçanit.

Në periudhën prej orës 08:25 deri në orën 11:30 pa energji elektrike do të mbesin shfrytëzuesit e rrugëve “Mocartova”, “Tiranska”, “Boris Bojaxhiski”, “Bertrand Rasell”, dhe “Pekllanje”, në Komunën Gjorçe Petrov.

Në periudhën prej orës 08:30 deri në orën 13:00 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit nga fshati Novo Sellë, rrugët 1, 4, 108, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 dhe SHFK “Tihomir Milloshovski”, Komuna Gjorçe Petrov.

Në periudhën prej orës 09:00 deri në orën 11:30 pa rrymë do të jenë shfrytëzuesit e rrugës “Karaorman” (nga numri 5 deri në numrin 25), Komuna Qendër.

Në periudhën prej orës 12:00 deri në orën 14:30 pa furnizim me energji elektrike do të mbesin shfrytëzuesit e rrugës “Lluka Gerov” nga numri 33 deri në numrin 43, Komuna Gjorçe Petrov.