Gjatë Konferencës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike COP26 të këtij viti, një koncept i projektit ‘Urban Sequoia’ që mund të ndihmojë në luftimin e ndotjes u propozua nga Skidmore, Owings & Merrill (SOM).


Është një rrjet konceptual ndërtesash që thithin karbonin nga atmosfera. Përpjekjet për të reduktuar ndikimin e karbonit të proceseve të ndërtimit kanë tërhequr vëmendjen për arsye të dukshme, pasi sektori i ndërtimit është përgjegjës për 40 për qind të emetimeve globale të karbonit.

Në përgjithësi, përpjekjet rezultuan në një reduktim të emetimeve të karbonit gjatë fazave të fillimit, projektimit dhe ndërtimit.

Megjithatë, nëse është i suksesshëm, projekti ‘Urban Sequoia’ mund ta zvogëlojë atë përqindje edhe pas ndërtimit. Sekreti qëndron në dizajnin që rezulton nga integrimi i zgjidhjeve të mëparshme në ndërtimin “e gjelbër”, duke përfshirë minimizimin e përdorimit të materialeve, teknologjinë e kapjes së karbonit, përdorimin e biomaterialeve dhe optimizimin e dizajnit.

Reduktimi i karbonit ndodh për dy arsye. Materiali i përdorur në ndërtimin e ndërtesave përfshin bio-tulla, beton dhe dru cilët konsumojnë shumë më pak karbon sesa materialet konvencionale si çeliku dhe betoni. Por rezultati nuk janë vetëm struktura neutrale ndaj karbonit, sepse ajo që i bën këto ndërtesa edhe më miqësore me mjedisin është thithja e karbonit pas përfundimit të ndërtimit. Kjo do të thotë se ndërtesat si kjo nuk janë pjesë e problemit, por mund të jenë zgjidhja.

Ky projekt shkon shumë më tej se qëllimi i neutralitetit të karbonit, pasi ato largojnë karbonin nga atmosfera me qasjen e tyre alternative ndaj dizajnit. Hapi i parë tashmë është bërë falë prototipit, pra rrokaqiejt dhe synimi është të ekzaminohet efikasiteti i zgjidhjes. Emetimet e karbonit zvogëlohen duke përdorur materiale natyrore dhe prototipi thith 1000 ton karbon në vit, që është e barabartë me efikasitetin e 48.500 pemëve. Prandaj, hiqet tre herë më shumë karbon sesa nevojitet për ndërtim.

Qëllimi përfundimtar i kompanisë nuk është ndërtimi i një ndërtese apo më shumë kompleksesh, por zhvillimi i një koncepti në një nivel më të gjerë.

Këtu përfshihet ndërtimi i objekteve të ndryshme si shkolla, shtëpi familjare, spitale, rrokaqiej etj. Në këtë mënyrë, ndërtesat do të silleshin si pyje.