Deri në fund të vitit 2022, qytetarët e vendeve jo anëtare të BE-së që aktualisht nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Evropë, pritet të aplikojnë për një autorizim udhëtimi me Sistemin Evropian të Informacionit dhe Autorizimin e Udhëtimit (ETIAS).


Leja e udhëtimit do të jetë e vlefshme për tre vjet ose deri në skadimin e pasaportës së regjistruar në momentin e aplikimit.

Për çdo aplikim, aplikanti do t’i kërkohet të paguajë një tarifë autorizimi udhëtimi prej 7 euro.

Aktualisht janë 60 shtete nga të cilat udhëtarët duhet të aplikojnë, e në mesin e tyre janë edhe qytetarët e Maqedonisë: