Ne seancën e sotme Qeveria diskuton mbi planin dhe procesin e sjelljes se viktimave ne Maqedoni si dhe dëmshpërblimin e familjareve te tyre. Mbledhja vazhdon te mbahet, jozyrtarish sipas informatave te Alsatit, Bujar Osmani, ka prezantuar plan aksionar mbi këtë çështje. Ndërkaq Qeveria ka formuar grup pune i cili do të udhëhiqet nga ministri i Jashtëm, Bujar Osmani, ai i Transportit si dhe ministrja e Punës Sociale. Po ashtu ne rend dite kanë qenë edhe masat antiKovid te cilat kane te bëjnë me vaksinimin kundër virusit korona.
Pas mbarimit te seancës Qeveria tha se do njoftoje përmes komunikatës me shkrim detajet si dhe konstatimet nga seanca e sotme.