OKB: Financimi i përshtatjes për reduktimin e ngrohjes globale larg nevojave

Kostot e vlerësuara të masave për të reduktuar ekspozimin e vendeve në zhvillim ndaj ndikimeve të ngrohjes globale janë pesë deri në dhjetë herë më të larta se financimi i drejtuar për këtë përshtatje, paralajmëroi sot OKB.

Përshtatja, pra masat për reduktimin e ekspozimit dhe cenueshmërinë e vendeve dhe popullatave ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike është një pikë e rëndësishme e marrëveshjes së Parisit, që synon kufizimin e ngrohjes globale, që thekson veçanërisht nevojat për ndihmë të vendeve në zhvillim, të cilat shpesh janë më të ekspozuara.

“Por përpjekjet nuk janë aspak të mjaftueshme. Bota duhet të rrisë përpjekjet e saj për t’iu përshtatur ndryshimeve klimatike”, komentoi Inger Andersen, mbrojtëse e Programit për Mjedisin të Kombeve të Bashkuara (UNEP), në kuadër të konferencës së klimës COP26 në Glasgou.

Në vitin 2019, vendet e pasura dhanë 79,6 miliardë dollarë ndihmë për klimën për vendet në zhvillim, por dy të tretat për projektet e reduktimit të emetimeve, me përshtatjen që mbetet lidhja e dobët.

Por, sipas këtij raporti të ri të UNEP-it për përshtatjen, nevojat janë në rritje: në kufirin e sipërm të vlerësimit të mëparshëm prej “140 deri në 300 miliardë dollarë në vit deri në vitin 2030” dhe “280 deri në 500 miliardë dollarë në vit deri në vitin 2050” vetëm për vendet në zhvillim.

“Pavarësisht kufizimeve të të dhënave të disponueshme, kostot e vlerësuara të përshtatjes dhe nevojat e mundshme financiare për përshtatje në vendet në zhvillim janë pesë deri në dhjetë herë më të mëdha se flukset e financave publike ndërkombëtare të destinuara për përshtatje”, nënvizon raporti.

“Dhe provat sugjerojnë se ky hendek është më i madh se në raportin e fundit të vitit 2020 dhe në rritje”.

UNEP shpreh keqardhjen gjithashtu që qeveritë nuk kanë shfrytëzuar mundësinë e planeve të rimëkëmbjes të lidhura me krizën COVID-19 për t’u përqendruar në investimet drejt një ekonomie të gjelbër, që lejon vendet të përshtaten me ndikimet e ngrohjes globale, si thatësirat, stuhitë ose zjarret.

“Edhe nëse mbyllim rubinetin e emetimeve të gazeve serrë sot, ndikimet e ndryshimeve klimatike do të vazhdojnë për dekada”, tha Inger Anderson.

“Ne duhet të ndërrojmë ingranazhet në ambicien për financimin e përshtatjes dhe zbatimin e tij për të reduktuar dëmet dhe humbjet. Dhe ne duhet ta bëjmë atë tani”.