Reduktimi i ndotjes së ajrit në përputhje me një udhëzues të ri do të kishte reduktuar vdekjet e parakohshme në Evropë me më shumë se 100 000 në vitin 2019, deklaroi Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) në një raport.


Rreth 307 000 njerëz në Evropë vlerësohet të kenë vdekur para kohe nga ekspozimi ndaj grimcave të imëta (PM2.5) në vitin 2019.

Agjencia theksoi se rreth 178 000 ose 58 për qind e atyre vdekjeve të parakohshme teorikisht mund të ishin shmangur nëse të gjitha vendet anëtare të BE-së do të kishin respektuar vlerat e reja udhëzuese të vendosura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

EEA me bazë në Kopenhagë vuri në dukje se cilësia e ajrit në Evropë u përmirësua ndjeshëm në vitin 2019 krahasuar me 2018 në analizën e re.

Të dhënat gjithashtu i atribuojnë 40 400 vdekje të parakohshme ekspozimit kronik të dioksidit të azotit dhe 16 800 vdekje të parakohshme ekspozimit akut të ozonit.

Analiza zbulon se të dhënat në lidhje me tre ndotësit nuk mund të mblidhen së bashku pasi ekziston një shkallë korrelacioni midis tyre.

Shifrat mbulojnë 41 vende, duke përfshirë 27 shtetet anëtare të BE-së dhe vende të tjera evropiane.