Në fabrikën e Volkswagen në Chattanooga, Tennessee, zyrtarët vendosën se duhej të bënin disa “punësime” të veçanta. Ata kanë “punësuar” 50 dele dhe dhi për të ndihmuar kompaninë.


Parku i paneleve diellore, i cili funksionon në fabrikë që nga viti 2013, është parku më i madh i kompanive të makinave, në Shtetet e Bashkuara. Panelet e parkut sigurojnë 12.5% ​​të energjisë së nevojshme për impiantin në fazën e funksionimit të plotë.

Janë plotë 33,000 panele të shpërndara në një zonë të madhe brenda ambienteve të fabrikës.

BALLINA


Që objektet të funksionojnë siç duhet, duhet shmangur erozioni i tokës, që do të thotë se duhet të ketë bimësi midis paneleve.

Për të parandaluar gërryerjen e tokës, delet kullosin barin duke e fekonduar tokën në të njëjtën kohë. Një përfitim tjetër është se delja mund të futet në zona të vështira për t’u arritur, të paarritshme nga kositësit tradicionalë. Përveç deleve, VW punësoi disa gomarë “shpëtimtarë” që paralajmërojnë delet për çdo kafshë të egër kërcënuese.