Gjykata e Apelit-Shkup deri te Gjykata Penale ka dorëzuar vendimin përmes të cilit pranohet ankesa e mbrojtjes së ish ministrit në Qeverinë e VMRO-DPMNE-së, Mile Janakieski, për heqjen e arrestit shtëpiak.


Në komunikatën e publikuar në ueb faqen e Gjykatës Themelore Penale thuhet:

“Gjykata e Apelit deri tek Gjykata Penale-Shkup më datë 18.11.2021 ka dorëzuar vendimin përmes të cilit gjykata e shkallës së dytë duke vepruar në bazë të ankesës së mbrojtjes të M.J. i akuzuar për më shumë vepra, përfshi: Talir, Toplik, TNT, Titanik dhe të tjera.

Janakieski në arrest shtëpiak ka kaluar më shumë se tri vite