Qeveria po përgatit ndërkohë edhe ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës që përcakton të dielën si ditë pushimi javor.


“Me këtë Propozim-ligj mundësohet që mbi 92% e të punësuarve të pushojnë të dielën dhe me këtë të krijojnë baraspeshë mes jetës private dhe asaj profesionale. Ndryshimet parashikojnë së paku 50% mëditje më të lartë dhe ditë të lirë, për ata që do të punojnë të dielave.”,- theksoi zëdhënësi i Qeverisë, Muhamet Hoxha.

Ekzekutivi pret që këto ndryshime të miratohen në Kuvend, sepse janë në drejtim të avancimit të të drejtave të punëtorëve.