Në Kuvendin Republikan fillon debati mbi propozim-buxhetin për vitin 2022. Ministri i financave Fatmir Besimi duke elaboruar buxhetin tha se paratë e qytetarëve do të përdoren aty ku japin efektet më të mëdha në arritjen e qëllimeve për cilësi më të lartë të jetës
✅ Buxheti i zhvillimit dhe rregulli i artë në financat publike
✅ Shpenzimet rrjedhëse janë për 2% më pak në raport me planin për vitin 2021 ose për 4.3 miliardë denarë
✅ Përputhshmëria me dokumentet dhe angazhimet strategjike dhe reformuese të Qeverisë
✅ Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit në përdorimin e parasë publike
✅ Rritja e transparencës fiskale
✅ Përgjegjësi dhe llogaridhënie më e madhe e procesit buxhetor