Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit (KSHPK) në seancën e sotme vendosi të dorëzojë iniciativë te Prokuroria Publike për ngritjen e procedurës për ndjekje penale kundër ish-ministrit të Kulturës, Hysni Ismaili, i cili këtë funksion e ka kryer nga 27 qershori i vitit 2019 deri më 30 gusht të vitit 2020 për shkak të dyshimit për veprën e bërë penale keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizim lidhur me marrëveshje dhe anekse të nënshkruara më 24 korrik të vitit 2020, lidhur me konkurset vjetore për financimin e projekteve nga interesi kombëtar.


Kjo lëndë tek KSHPK-ja është dorëzuar nga Ministria e Kulturës dhe pas përfundimit të seancës së Qeverisë të mbajtur më 18 maj të këtij viti. Nga Ministria e Kulturës është kërkuar që të kontrollojë punën në sferën e bazës juridike të marrëveshjeve dhe aneks marrëveshjeve të lidhura më 27 qershor 2020, duke pasur parasysh se ato, siç sqaroi anëtari i KSHPK-së, Vladimir Georgiev, janë lidhur në periudha pas zgjedhore pas zgjedhjeve parlamentare në kushtet kur nuk është formuar Qeveria e re dhe në kushtet kur me një ribalancim të buxhetit të Ministrisë janë zvogëluar mjetet financiare për financimin e projekteve me interes kombëtar në fushën e kulturës.

Ai shtoi se kjo do të thitë se që në muajin shkurt të vitit 2020 janë nënshkruar këto 684 projekte dhe janë marrë obligime në vlerë prej mbi 60 milionë denarëve ndaj mjeteve të siguruara buxhetore për vitin 2020.

Të gjitha këto marrëveshje të nënshkruara drejtpërdrejtë pas përfundimit të zgjedhjeve, siç theksoi, kanë të bëjnë për ankesat e aplikuesve të cilët ose nuk kanë marrë mjete ose kanë marrë më pak madje me kontrata ose vendime të reja kanë marrë mjete të tjera.

Kryetarja e KSHPK Biljana Ivanovska, theksoi se të gjitha këto njohuri udhëzojnë se personi përgjegjës në Ministrinë e Kulturës ka marrë obligime jashtë nga mjetet e disponueshme me Buxhetin, që, siç theksoi është e ndaluar dhe e ndëshkueshme.

Në periudhën e theksuar, funksionin e ministrit të Kulturës e ka kryer Hysni Ismaili.