Zgjedhjet lokale të shtatat me radhë do të mbahen nesër. Sot votojnë të sëmurët, të pafuqishmit, personat të infektuar me Covid-19, të burgosurit dhe të moshuarit në shtëpitë e pleqve.


Në këtë shtëpi për të votuar janë paraqitur 24 persona.
Në shtëpitë e pleqve për të votuar janë paraqitur 351 persona.