Ministri Oliver Spasovski, së bashku me kryesinë e MPB-së, mori pjesë në Konferencën Përfundimtare të projektit të binjakëzimit të financuar nga BE-ja “Harmonizimi i sistemeve kombëtare të menaxhimit të kufijve me kërkesat e BE-së dhe Shengenit”, ku mori pjesë edhe ambasadori i Republikës së Sllovakisë, Henrik Markus, Shefi i Bashkëpunimit të Delegacionit të BE-së Stefan Hudolin, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Brendshme të Sllovakisë dhe Sllovenisë dhe Drejtuesit e Projektit.

Ngjarja e sotme ishte kulmi i aktiviteteve pothuajse trevjeçare të projektit në të cilat ekspertë nga Republika Sllovake dhe Republika e Sllovenisë së bashku me anëtarët e Departamentit të Çështjeve Kufitare dhe Migracionit në Ministrinë e Brendshme punuan për harmonizimin e sistemit kombëtar me BE-në dhe Shengen, standardet në menaxhimin e integruar të kufijve dhe në përputhje me objektivat e BE-së që synojnë strategjitë kombëtare të anëtarësimit. Projekti i binjakëzimit financohet nga Bashkimi Evropian me një vlerë totale prej një milion eurosh, objektivat parësorë të të cilit, ndër të tjera, ishin: përgatitja e Udhërrëfyesit për miratimin e legjislacionit të Shengenit, pra përmirësimi i legjislacionit në fushën e Menaxhimi i integruar i kufijve dhe përgatitja e planit të veprimit të Shengenit dhe propozimi i një strategjie të re kombëtare për CSI, të harmonizuar me standardet e BE-së dhe Shengenit, por edhe forcimi i kapaciteteve administrative dhe teknike në fushën e menaxhimit të integruar të kufirit në disa nivele operacionale.

Në konferencë, ministri Spasovski, ndër të tjera, tha se projekti është i një rëndësie të veçantë në kuadër të projektit të binjakëzimit “Harmonizimi i sistemeve kombëtare me kërkesat e BE-së dhe Shengenit në fushën e menaxhimit të kufijve” dhe një nga aktivitetet kryesore ishte përgatitja e Strategjia kombëtare për menaxhimin e integruar të kufijve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është përgatitur në përputhje me Konceptin Evropian për Menaxhimin e Integruar të Kufirit.

“Ministria e Brendshme ka treguar gatishmëri dhe profesionalizëm në përballjen me kërcënimet dhe sfidat globale në kushtet e pandemisë si dhe përballjen me sukses të sfidave të migrantëve që mbeten një ndër prioritetet në operacionet kufitare duke parandaluar kalimet e paligjshme, luftimin e kontrabandës së migrantëve dhe format e tjera të krimit. Republika e Maqedonisë së Veriut plotësisht e kupton dhe e mbështet konceptin e BE-së në të cilën solidariteti dhe ndarja e përgjegjësive janë në thelb të menaxhimit efektiv të kufirit”, tha Spasovski.