Taxhudin Hamidi -Tetovë 

 

Në fakt,e vërteta intersubjektive një isharet apo reper për një shoqëri të re demokratike . 

Shoqëria jonë ka nevojë   sigurisht për një ndryshim dhe revidim intersubjektiv, për të zhvilluar rritjen  dhe shfaqjen e identitetit  dhe dinjitetit tonë në të gjitha poret e jetës dhe në të gjitha lëmitë institucioanale dhe shoqërore. 

Padyshim se janë të pritura investimet e huaja dhe të partneritetit publik mirpo nëse nuk kemi ruajtur  dinjitetin e e sovranitetit të pronës autohtone është vështyrë të sigurosh bindjen dinjitoze karshi të huajëve që të investojnë. 

Largë investimeve  të cilat  do të na shndërojnë në  hulumtime shkencore të gjyqësorit apo të na garantohet pezullimi apo burgu. 

Kjo formë vetëm se degjeneron dhe prish sovranitetin e legjitimitetiti të pronave që i kemi amanet nga të parët tanë, qoftë ato të jenë prona private, prona shqoqërore, prona të vakëfit që kanë një ndjenje më suptile apo prona shtetrore. 

Të gjitha këta prona sigurojnë sovranitetin e identitetit tonë si popull apo si shqipatrë etj. 

Qeveritë lokale dhe qendrore ekzistojnë për me krijuar   kushte  që  njerëzittë jetojnë në vendlindje dhe të mos emigrojnë shkaku i kapitulimit të sovranitetiti të pronës shoqërore dhe  private. 

         

Në periudha  dhe moment ku dinamika  e sovranitetit të pronës shqipatre  dhe shoqërore në forma suksesive fillonë të humbë misionin e saj në mbrojtjene e identitet,për fat të keq  këta masa vetëm se çojnë gjendjen tonë politike drejtë vdekjes së normalitetit dhe stabilitetit. 

Fushat dhe bisedat e shumë përfaqësusesve nga orbita e subjekteve politike në vigjilje të zgjedhje naltë – poshtë garantojnë një sovranitet të pronës me karakter intersubjektiv dhe jo intrasubjektiv. 

Qytetet e komunave shqipatre  janë të kufizuara dhe jot ë përshtatshme për mentalitetin ekonomik  me konstalacionet e Companive  off Shore. 

Një “shell company” ka pamjen e jashtme të biznesit legjitim. 

Këta kompani në të vërtetë janë  thjeshtë  një guackë bosh për perspektivën dhe ardhmërinë e qytetarëve tanë. Por në të vërtetë është thjesht një guackë bosh. Nuk bën gjë tjetër veçse menaxhon paratë që janë në të, ndërsa fsheh se kush është zotëruesi i tyre. Menaxhimi i saj kryhet nga juristë, kontabilistë etj.etj. 

Evazioni fiskal fletë për një teori apo praktike të detajizuar në sferën e menaxhimit të biznesit jo legjitim.Ky menaxhim sikur tenton të arrijë shembjen e sovranitetit të pronës shoqërore. 

Iniciativat private  dhe të copanive pa ndonjë identitet autohton nuk mund të   veprojnë  dhe t’i përkasin  organizimit për ruajtjen dhe mbrojtjen e sovarnitetit të pronave shoqërore dhe sakrale. 

Aksionet dhe iniciativat detyrimisht duhet të mbulohen dhe përcjellen me dokumentacione valide kjo është padyshim  detyrë e çdo organizate dhe shteti sipas konventave nderkombëtare.   

Nevojat e qytetarëve e në veçanti shqipatre  e cila perbën 97 % të populatës(      ), me përvojën e gjatë që zotëron në këta treva dhe hapsira,  sigurisht se është në gjendje afirmative dhe favorizuese të ndihmoj çështjen e ndërlikuar të popullit tonë, i cili në shekullin  21  nuk është në gjendje të çlirohet nga sistemi tatimor i “monizmit” dhe eksploatimi fiskal  veçanërisht të diasporës dinamike dhe aktive apo emigracionit ekonomik. 

Përderisa shtresat “masovike” – klasa e mesme  dhe e “varfër” në BE mbajnë mesatarisht 30 % barrën   tatimore nga tatimi në konsum, në RMV kryesisht të varfërit dhe shtresa e mesme mbajnë barrën tatimore me tatimin në konsum prej 60 %. 

Përderisa BE-ja  ( edhe pse akoma larg SHBA-së) tatimon të pasurit dhe ata që krijojnë të ardhura , me mesatarisht 35  % , Maqedonia i kursen të pasurit pasiqë ata paguajnë       mesatarisht  14.5 % .  (Valuta,revist ekonomike, f.15.nr.1,  04.2007,tetovë.) 

Kjo është klauzula pse në mënyrë permanente  thirremi në ngritjen e themelimit të agregatit të vakëfit në vendet ballkanike, drejt një institucioni të Federatës së Vakëfit. 

Tani më kemi deklara edhe nga kryeminstra të ballkanit të cilat nuk janë në gjendje  të mbrojnë sovranitetin e pronave sakrale. 

Kohën e fundit kryeministri i RMV se disa institucione me partneritet publik  po organizohen. 

Dikurë identiteti I popullit shqipatrë ka qëndruar fortë dhe konzistent  mbi pronën dhe sovranitetin e saj. 

Kërcënimet ndaj pronës  agresiviteti ndaj sovraniteti të saj padyshim se dëshmonë për një pasiguri totale që mbizotronë në hapsirat e infrastructures politike  dhe administrative të institucioneve që na përfaqësojnë. 

Burimi i sovranitetit patjetër duhet të mbetet populli. 

Popullit nuk duhet të i priten rrugët që opinion publik të arrijë deri tek institucionet përkatëse. 

Për miratimin e cdo lende e cila vë në dyshim apo shkakton kapitulimin e sovranitetit të pronës private , pronës shoqërore dhe të asaj sakrale apo të vakëfit siç e njeh më mirë populli. 

Agregati i vakëfit gjithnjë po na ofronë zgjidhje, sepse jeta është e pa kuptuar me koruptime dhe dezertim total të të mirave të mirnjohura të agregatiti të vakëfit.  

Vakëfi më së miri shpalos shpirtin dhe jetën e poullit dhe aspiratat e tyre humane, njerzore me tipare dhe dimenzione stabiliteti, sigurie dhe paqeje. 

Sepse ai na sovranitetin  e pornës  si një revidim  intersubjektiv  në shoqërinë demokartike.  

Të bëjmë gjithçka që atijë  t’ia kthejmë rolin e tijë në shoqëri dhe të respektohet nga  institucionet shtetrore, gjë që e bën të vetëdijshëm brezin e ri dhe të ardhshëm për rolin e saj në vendbanimet me nevoja të ndryshme. 

Miliona krishter që e kuptuan madhështinë, fisnikërinë dhe bekimin e fesë islame në suaza të botëkuptimit të sistemit të institucionit të mirqenjes njerzore (vakëfit ) pranuan fenë islame dhe iu nënshtruan jetës nën ombrellën e ngjyrave dhe kolorit të vakëfit i cili jetonte për  stabilitetin ekonomik,paqen dhe për zhdukjen e varfërisë tek shtresat e prekura nga tranzicioni i periudhave të ndryshme gjatë historisë së njerëzimit si dhe konsolidimi i  reflektimit të bamirësisë  për nevojat e administratës së organeve të BFI në tërë vendin me partneritetin publik shmangën varferinë që ushtrohej nga oligarhija dhe hegjemonia e civilizimeve të ndrysme. 

Kërkesat  dhe defetizmi dhe rrënimi i vullnetit ndaj dhe vizavi sovranitet të pronës dhe resurseve shqipatare autohtone është agrumenti më i fuqishëm se duhet bërë e pamunduar kohën e fundit në aspektin e ndryshimeve dhe prosperitetit.