Si pjesë e aktiviteteve kontrolluese të trafikut të
ditës së djeshme (03- tetor) të kryera në zonën më të
gjerë të Gostivarit, ndër të tjera, janë zbuluar dhe
sanksionuan 3 persona që drejtonin automjete pa
kaluar testin e vozitjes dhe patentë të vlefshme për
vozitje. Tre persona janë përjashtuar menjëherë nga
komunikacioni dhe janë përgatitur parashtresa
adekuate dhe ata do të përballen me gjoba prej 250
euro në kundërvlerë në denarë.TS