Vazhdon fushata intensive e kandidatit të PDSH për kryetar të komunës
së Tetovës Prof.Dr.Sadi Bexheti dhe bartësi i listës së këshilltarëve
z.Pajtim Thaci.


Në bashkëbisedim me banorët e vendbanimeve të Veshallës, Bozovcës dhe
Brodecit pas dëgjimit të hallëve të banorëve këtyre vendbanimeve
kadndidati për kryetar të komunës së Tetovës prof.Sadi Bexheti
theksoi se unë i di me cfarë problemesh ballofaqoheni ju, problem me
ujin e pijshëm,rrugë të shkatruara ,papunësia,dhe shumë probleme tjera
që qeverisja aktuale e komunës nuk dëshiron as të ju dëgjoje e lere
më të merret me zgjidhjen e problemeve tuaja.

Unë,Sadi Bexheti si kryetatr I arrdhëshëm I kounës së Tetovës, me anë
të projekteve konkrete për vendbanimet e malësisë së Tetovës bashkë me
këshilltarët me afate konkrete kohore do ti realizojë ato projekte ,si
rehabilitimi I rrugëv e, zgjidhjen e ujit të pijshëm,zhvillimin e
turizmit malor haoja e vendeve të reja priograme të vecanta me stimuli
finaciar për bujqësi dhe blegtori, pune për të rinjtë,zgjidhja e
deponive të egra dhe projekte të tjera me rëndësi vitale me të vetmin
qëllim ,të rritet cilësia e jetës suaj dhe mos shpërngulja e rinisë.

Në fund kandidati për kryetar komune prof.dr.Sadi Bexheti ftojë
banorët që të votojnë numrin 11 si dhe listën e këshilltarëve të
PDSH-së sepse me njerëz të zot ne mund ta riikthejmë shpresën.