Gjykata Administrative i anuloi rezultatet nga votimi i realizuar në vendvotimin 2957/1 në Shuto Orizarë për listat e kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit dhe për anëtarë të Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetar dhe anëtarë të Këshillit të Komunës Shuto Orizarë. Gjykata vendosi pas padisë së Lëvizjes “Të vendosur për ndryshime” kundër vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Ankesa e Lëvizjes “Të vendosur për ndryshime”, e udhëhequr nga PLD dhe RDM, ishte dorëzuar në KSHZ për procedurën për votim, grumbullim dhe vërtetim të rezultateve nga votimi në vendvotimin 2957/1 në Shuto Orizarë.

Për atë nëse do të rivotohet në këtë vendvotim, nga KSHZ njoftojnë se duhet ta shqyrtojnë vendimin nga Gjykata Administrative dhe të bëhet vlerësim nëse votimi eventual do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve.