Në bazë të të dhënave nga informata për sipërfaqet e kapluara nga zharri, ndërkaq me qëllim që të sanohen dëmet në pajtim me programin e rregullt dhe të jashtëzakonshëm për pyjëzim të NP “Pyjet nacionale”, Qeveria i rekomandoi Ministrisë së Financave t’i shqyrtojë mundësitë për alokim të mjeteve në vlerë deri 421,2 milionë denarë në pajtim me vlerësimin për lartësinë e dëmit për realizim të plotë të programit për pyjëzim, informuan nga Qeveria, pas mbledhjes së sotme të rregullt të 109-të.