Në ueb-faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë publikuar këshilltarët që kanë fituar partitë politike.

Më së shumti këshilltarë ka OBRM-PDUKM me 18, LSDM 12, BDI 5, E majta 4, ASH AAA 2 dhe Qyteti i gjelbër me dy vende këshilltarësh.

Këshilli numëron 45 vende, ndërsa për shumicë nevojiten 23 vende këshilltarësh.

Gjithsej kanë votuar 229.725 votues, prej të cilëve 217.706 janë fletëvotime të vlefshme dhe 12.019 janë vota të pavlefshme.