Antarësimi i vendit në NATO është suksesi kapital i kësaj qeverie.
Përshpejtimi i procesit integrues është prioritet kryesorë dhe ne
besojmë plotësisht se kjo është qeveria e cila do të arrije që të
finalizojë procesin e marrjes së datës për fillimin e bisedimeve për
antërsim të plotë. Partia Demokratike Shqiptare vazhdon të jetë pjesë
e kësaj qeverie duke dhënë kontributin e vet modest për mirëqenien e
qytetarëve, procesin e reformave dhe atë integrues.