Para se ndokush të merr meritat, së pari duhet të jep sqarim dhe da tregoj kontributin e vet në vepër, porositi Atina Murgashanska, nga LSDM në konferencën e sotme për gazetarë.

“Objekti Palestra e sporteve, njëri nga sinonimet e qytetit, shumë mirë e dini se i është kthyer në ekonomizim Komunës së Kumanovës nga ana e Qeverisë e kryesuar nga LSDM. Objekti i njejt filloi me rikonstruim. Ditëve të kaluara ka filluar rikonstruimi i çatisë, për të cilën njëpjesë e mjeteve janë siguruar përmes proektit të Rajonit pëanor verilindor , kurse një pjesë përmes programit të Ministrisë për Pushtet lokal dhe birosë për zhvillim rajonal.

Ajo që dikuah tenton ti merr meritat e Qeverisë për llogari të vet, është manipulim i pastër për opinionin kumanovar“, ka thënë Murgoshanska.

Ajo thotë se Qeveria i ka kthyer Palestrën e sporteve dhe Sokollanën në ekono izim të Komunës, dhe Qeveria po iguron mjete për rekonstruimin e të njejtës.

“Kryetari Dimitrievski, vazhdimisht po flet në veten e parë, kurse po harrron se pikërisht Qeveria dhe Këshilli i deri tashëm i Komunës së Kumanovës ishin me te në sjelljen e vendimeve të rëndësishme në Kumanovë.

Para se ti merr ndokush meritat së pari duhet të jep arsyetim dhe ta tregojë në vepër kontributin e vet . Prandaj, para se të dilni në votime më 31 tetor , shikoni faktet dhe veprat ,të cilat flasin për meritat “ ka thënë Murgashanska.