Komisioni i Pavarur i Mediave i monitoron të gjitha mediat në lidhje me atë se sa po respektohet heshtja zgjedhore.

E se sa po respektohet heshtja zgjedhore gjatë transmetimit nga ana e mediave ka folur Faruk Rexhaj, i cili është zëvendëskryeshef i KPM-së.

Ai ka treguar se kur mediat e thejnë heshtjen zgjedhore dhe po ashtu edhe deri sa është shumë e dënimit për mediat që nuk e respektojnë këtë rregull.