KE: Mbetet e ulët cilësia e infrastrukturës transportuese dhe logjistikës tregtare
Cilësia e infrastrukturës transportuese dhe logjistikës tregtare, sipas Raportit të Komisionit Evropian për avancimin e shtetit, mbetet e ulët.

“‘Korridorit 8’ transevropian rrugor i duhet sendërtim i konsiderueshëm në nivel të autostradës. Në qershor të vitit 2021, afati i dytë për përfundimin e ndërtimit të autostradës Kërçovë-Ohër u prolongua. Ndërtimi i ‘Korridorit 8’ hekurudhor ndaj Bullgarisë përballet me anulime të konsiderueshme. Sendërtimi i lidhjeve ndërkufitare hekurudhore dhe lehtësimi i kalimeve të hekurudhës ‘Koridori 10’ zhvillohen me vonesë. Stacioni i përbashkët kufitar hekurudhor me Serbinë në Tabanoc ende është në fazë të planifikimit. Mbajtja dhe shërbimi i rrugëve rajonale dhe lokale dhe sistemet hekurudhore duhet të përmirësohen”, theksohet në Raport.

Vlerësimi i përgjithshëm i KE-së është se në fushën e transportit shteti është mesatarisht i përgatitur, ndërsa është arritur avancim i kufizuar, veçanërisht sa i përket lidhjes.