Karposh: Të drejtën e votës e shfytëzuan 3 përqind e qytetarëve

Në raundin e dytë në komunën e Karposhit të drejtë vote kanë 54.639 qytetarë. Deri tani në këtë komunë votimi vazhdon pa pengesa, në mënyrë të qetë dhe sipas rregullave.


Nga Komisioni theksojnë që te gjitha vendvotimet në këtë komunë janë hapur me kohë.c Deri në orën 09:00 të drejtën e votës e sfrytëzuan 3 përqind e qytetarëve.