Çellopeku do të votojë Enver Pajazitin për vazhdimin e transformimit të madh (FOTO) Çellopeku si vendbanim më i madh ka ma shumë kërkesa dhe atyre kërkesave Ju përgjigjëm me punë, me projekte konkrete, me përkushtim. -Asfalltuam rrugën Çellopek-Miletinë, -Asfalltuam rrugën e varezave- pjesën e parë të rrugës, -Çellopeki i ri me shkollë të re -Shkollës qëndrore “ 7 Marsi “ në fshatin Çellopek të epërm i ndërtuam nijet sanitare dhe ndërtuam nxemjen qëndrore në këtë shkollë. -Ndriçimi publik me kushte bashkohore, -Ndërtuam kanalizim fekal -Ndërtuam kanalizim atmosferik -Dislokuam tension e mesëm dhe atë të lart nga shtylla në atë nëntoksor, -Dy rrugë nē fshatin Çellopek të epër i ndërtuam me pllaka bekatoni, -Ndërtuam fusha sporti për nevoja multifunksionale, Hapëm pus të ri për uj të pishëm në fshatin Çellopek të ri, -Transformuam hirjen e fshatit Çellopek afër lumit vardar nga deponi nē park për rekreim dhe kënd lojrash për fëmij, Instaluam panella solare në dy shkollat e fshatit Çellopek, Ndërmarja komunale gjithmon a kujdes për higjienën dhe pastërtin komunale, dëshmitar janë qytetarët dhe shumë e shumë projekte që qytetarët e Çellopekut çdo ditë i shohin dhe i prekin.