Ilija Dimitrievski, bartës i listës së këshilltarëve të LSDM-së për komunën e Tetovës, në këtë intervistë flet për programin e planit për zhvillimin e komunës së Tetovës, dhe atë që ata ofrojnë për mandatin e ri 4-vjeçar.


Cila është oferta me të cilën hyni në fushatën zgjedhore për komunën e Tetovës?

LSDM si partner përgjegjës në bashkëpunimin zhvillimor të komunës së Tetovës, si më parë dhe vetëm me punë të ndershme, të sinqertë dhe të drejtë do të punojë me përkushtim në arritjen e qëllimeve që janë me interes për nevojat e të gjithë qytetarëve të komunës së Tetovës. Oferta e ofruar nga LSDM është zbatimi i reformave në vetëqeverisjen lokale, të cilat do të arrihen vetëm përmes ofrimit efikas dhe të drejtë të shërbimeve për të gjithë qytetarët që jetojnë në komunën e Tetovës, funksionimit transparent dhe disponimit të buxhetit nga pushteti qendror.

Cili do të jetë përparësia për listën tuaj të këshilltarëve?

Së pari, do të doja të theksoja se është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua që në zgjedhjet e ardhshme lokale u zgjodha mbajtëse e listës së LSDM -së për anëtarë të Këshillit Komunal të Tetovës. Prioritet i listës së këshilltarëve janë projektet e ofruara në Programin më të mirë të ofruar nga LSDM. Ju siguroj se lista e këshilltarëve do të punojë me përkushtim në arritjen e qëllimeve që janë me interes për të gjithë qytetarët e komunës së Tetovës dhe vetëm përmes punës së ndershme, të sinqertë dhe të drejtë. Lista e këshilltarëve i njeh kushtet dhe nevojat e qytetit tonë dhe për këtë arsye ne mund të ndikojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës, ngritjen e çështjeve që do të zgjidhin kaosin e trafikut, nisjen e një plani të ri urbanistik, për një zgjerim të standardizuar dhe të standardizuar të qytetit dhe marrjen e masave urgjente për zgjidhjen e problemeve me higjienën dhe ekologjinë publike dhe komunale.

Çfarë do të ofroni që u mungon të tjerëve?

Ndryshe nga të tjerat, unë jam plotësisht i bindur se komuna e Tetovës ka kapacitet për të përmirësuar më tej operacionet e saj dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve publike. Komuna e Tetovës, si dhe komunat e tjera në vendin tonë, përballen me një sërë sfidash, veçanërisht në fushën e zhvillimit të infrastrukturës, zhvillimit të administratës transparente dhe të përgjegjshme komunale, ofrimit të shërbimeve publike efektive në nivel lokal, përmirësimit të shërbimeve të shërbimeve dhe institucioneve publike vendore në fushën e arsimit dhe kulturës. Prandaj, LSDM ofron zgjidhje:

për zhvillim më dinamik ekonomik lokal;
për zbatimin e shërbimeve efikase dhe cilësore dhe
standard më të mirë të të gjithë qytetarëve të komunës së Tetovës.

Çfarë mendoni se ka nevojë qyteti dhe rrethina?

Në qytet dhe zonën përreth, jo vetëm sipas mendimit tim, por sipas një numri të madh të qytetarëve, në periudhën e fundit është veçanërisht e nevojshme të zgjidhet mungesa e vendeve të parkimit; furnizimi i pandërprerë i ujit të pijshëm të pastër; grumbullimi i rregullt i plehrave dhe deponia rajonale. Fatkeqësisht, çështjet me interes jetik për problemet e shërbimeve dhe furnizimin me ujë janë pjesë e një programi zgjedhor të shekullit 21, por ato duhet të standardizohen për t’i adresuar ato. Prandaj, ne e shohim qytetin e Tetovës si një komunë të zhvilluar dhe moderne, me një moratorium mbi ndërtesat e larta në zonën e qendrës së qytetit; aftësimi i një numri të madh të qytetarëve për të përdorur përfitimet e investimeve në infrastrukturën e furnizimit me ujë; instalimi i kontejnerëve nëntokësorë, të cilët do të jenë zgjidhje ekologjike dhe estetike, ndërtimi i një landfilli rajonal, investimi në gjithnjë e më shumë zona të gjelbra dhe parqe, ndërtimi i një shëtitoreje urbane, brenda së cilës pjesa e vjetër e qytetit do të rivitalizohet, një vend ku filloi të përhapet sot Tetova.

A keni një plan për 4 vitet e ardhshme, si ta ndryshoni qytetin për mirë?

Sigurisht, ne kemi një plan të qartë zhvillimor për komunën e Tetovës, i cili shtjellohet në detaje në programin më të mirë, i cili parashikon për 4 vitet e ardhshme zbatimin e projekteve që janë të një rëndësie të veçantë për qytetin tonë në disa sektorë dhe zona prioritare. Në veçanti, këto janë projekte që duhet të zbatohen në tërësi në mënyrë që të kenë një efekt në zhvillimin e qytetit. Janë parashikuar një sërë projektesh kapitale që do të jenë zgjidhje për bllokimet e trafikut, më shumë mundësi për të rinjtë, sportistët dhe punëtorët kulturorë, ndryshimet organizative brenda administratës komunale, të cilat do ta bëjnë atë efikase dhe efektive në shërbimin e nevojave të qytetarëve dhe shumë të tjerëve. të cilat ofrojnë vetëm më të mirën për komunën.

A mund të kthehet qyteti në një pozicion të mirë në një kohë të shkurtër, me pastërti publike, trafik të rregullt, etj. Që të duket si një qytet i mirë?

Unë jam plotësisht i bindur se qyteti së shpejti mund të mburret me pastërtinë publike, trafikun e rregulluar dhe shumë gjëra të tjera që i përshtaten një qyteti të mirë. Kjo mund të arrihet duke zgjeruar ngushticat në bulevardet kryesore, duke zbatuar në mënyrë rigoroze ndalimin e parkimit në bulevardet kryesore dhe në të njëjtën kohë duke gjetur më shumë vende parkimi. Tetova është një qytet me 15,000 automjete të regjistruara motorike, dhe kompania publike e parkimit ka rreth 1000 vende parkimi. Organizimi i mirë i ndërmarrjes dhe punonjësve të shërbimeve, punësimet e reja dhe masat e tjera do të ofrojnë shërbim të rregullt dhe të plotë që do të kujdeset për pastërtinë publike. E gjithë kjo duhet të fillojë me një kontroll dhe analizë të gjithçkaje në dispozicion të komunës.

Cili është plani juaj për të ndihmuar sektorin e turizmit dhe hotelerisë?

Sektori i turizmit dhe hotelierisë është një nga sektorët më të rëndësishëm për qytetin tonë, duke pasur parasysh se ka një numër të madh turistësh gjatë gjithë vitit në sezone të caktuara. Në dimër Popova Sapka si një atraksion, dhe në verë turistët dhe të afërmit e bashkëqytetarëve tanë që jetojnë jashtë vendit, vizitojnë qytetin tonë. Prandaj, ne parashikojmë që në pjesën qendrore të qytetit të Tetovodës të realizohen disa projekte që do të mbulohen në një tërësi, projekte në drejtim të hotelierisë, artizanatit, turizmit dhe animacionit rekreativ. Kjo do të krijojë më shumë mundësi për punësim dhe investime në ekonominë lokale dhe lokale. Ky kapital do të mundësojë investime në më shumë mundësi për qytetarët. Gjegjësisht, ne parashikojmë projekte, si pjesë e rigjallërimit të pjesës së vjetër të qytetit, të cilat do të investojnë në zejtari, hotelieri dhe aktivitete të tjera esnafi, dhe ekziston mundësia e lidhjes me traditat e vjetra të zanatit dhe hotelierisë të qytetit.