Edhe në Komunën Qendër rritet dalje në krahasim me rrethin e parë

Ashtu si në komunat tjera, edhe në Qendër, dalja në rreth të dytë është më e madhe në krahasim me zgjedhjet e 17 tetorit. Sipas të dhënave të KSHZ-së, në votim kanë votuar 16.593 qytetarë deri në ora 15:00, ndërsa në rrethin e parë, deri në ora 15:00 kishin votuar 13.515 votues ose 3.078 votues më pak. Në Karposh, sot deri në ora 15:00 kanë votuar 21.245 qytetarë, ndërsa në rreth të parë kishin dalë 17.694 votues.