Zv. kryeministri për Çështje Evropiane, Nikolla Dimitrov, sot bashkëkryesoj me Mihaela Matuelën nga GD NEAR përgjegjëse për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë në Komisionin Evropian, me mbledhjen vjetore të Komitetit të Përbashkët Monitorues, si organi më i lartë në kuadër të përdorimin e fondeve IPA.

Zv. kryeministri Dimitrov, për të shqyrtuar zbatimin e mjeteve të ndara përmes IPA-s, theksoi se të gjeturat e Raportit të KE-së për Maqedoninë e Veriut do të përdoren si pikë referimi për racionalizimin dhe menaxhimin e reformave që dalin nga agjenda evropiane për të siguruar standardet evropiane për qytetarët tanë përmes fondeve të BE -së.

“Ne kemi nevojë për fokus dhe veprim në përvojën e deritanishme dhe për të përdorur sfidat si një katalizator për të krijuar një pamje më të qartë të hapave tanë të ardhshëm dhe për të ecur përpara me vendosmëri. Qasja e ndershme, partneriteti dhe përmirësimi i koordinimit në zbatimin e IPA-së janë parakushtet kryesore për arritjen e qëllimeve të përbashkëta”, tha Dimitrov.

Krahas pasqyrës së zbatimit të përgjithshëm të IPA-s, në takim u diskutua për projekte specifike me theks të veçantë në fusha të tilla si mbrojtja e mjedisit, infrastruktura e transportit, të cilat kërkojnë investime të konsiderueshme, si dhe politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore sipas Kapitullit 22.