Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor informojnë se dalja e votuesve deri në ora 13:00 është 20.54%, gjegjësisht 320.520 qytetarë e kanë shfrytëzuar të drejtën e votës nga gjithsej 1.824.864 qytetarë me të drejt vote