Dashtevski: Votimi është i qetë në të gjithë vendin

Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski deklaroi se deri në orën 15:00 dalja e qytetarëve është 34,22 për qind.


Sipas tij, procesi zgjedhor në të gjithë vendin është i qetë dhe pa probleme të mëdha.