Në raportet e vëzhguesve të CIVIL, nga terreni, prej ora 09:00 deri në 11:00, dominojnë problemet me aparatet a.q. “fingerprint”, ose pajisjet për identifikim biometrik, kumtoi Xhabir Deralla nga organizata joqeveritare CIVIL në konferencën e dytë për shtyp gjatë procesit zgjedhor.

Ai, mes tjerash, potencoi se një pjesë e këshillave zgjedhorë nuk janë mjaft të njoftuar me Kodeksin për vëzhgues dhe ndryshimet e tij dhe kërkojnë nga vëzhguesit e “Civil” dokumente plotësuese, të cilat ata janë të obliguar t’i sjellin ose t’i refuzojnë sepse nuk ka emra në bexhat e KSHZ-së.

“Në vendvotimin 2626, kryetarja e Këshillit zgjedhor, ashpër reagoi në hyrjen e dy vëzhguesve të Civilit, me siguri kanë hyrë njëri pas tjetrit pasiqë nuk munden të dy të hyjnë në të njëjtën kohë, kuptohet. Por, ajo megjithatë, i ka lejuar vëzhguesit të vazhdojë me punën e tij. Ndryshe, vëzhguesi i njejtë paraprakisht nuk arriti të hyjë në vendvotimin 2627 në Bashkësinë lokale, Karposh 2. Shpresojmë se problemet e tilla të vogla do të ndërpriten në pjesën e dytë të ditës zgjedhore”, deklaroi Deralla.