Dje, bashkë me ekipin e kandidatëve për këshilltarë, e vazhduam agjendën
e vizitave e takimeve në Çair tha kandidati Bekim Sali .
Kësaj radhe ishte një ditë e këndshme vizita në lagjen e Fushë Tophanës
dhe në atë të Sahat Kullës. Njerëz të të gjitha moshave e etnive na
pritën me buzëqeshje e dashamirësi, duke na bindur se tullë mbi tullë po
ndërtohet fitorja dhe suksesi në Çair.
Vazhdojmë…